Teses dirixidas (1)

  1. Una mirada invisible y silenciosa. Cuida en l'ancien hôtel-dieu de parís 2021

    Universitat Jaume I

    Teresa Morales, Cristina