Publicacións (84) Publicacións de ROSA MARIA LEON BAÑARES