Supervised Theses (1)

 1. Factores psicológicos asociados a los diferentes roles de acoso escolar en Educación Primaria 2022

  Universidad de Huelva

  Teresa Labrador Rodríguez

Theses Committees (3)

 1. Secretary of the Committee

  O processo criativoconstrucao e validaçao de uma escala de aferiçao do processo criativo 2017

  Universidad de Huelva

  Marisa Isabel Correia da Cruz Mártires

 2. Secretary of the Committee

  As redes sociais na internet e a aprendizagem em contexto universitario 2017

  Universidad de Huelva

  Hugo Daniel Tomás Dos Martires

 3. Secretary of the Committee

  Fracaso escolar y abandono educativo temprano en Educación Secundaria Obligatoriaun estudio integrado 2016

  Universidad de Huelva

  María Auxiliadora Camacho Ruiz